Et trygt og moderne boligsameie

Hagegata 31 har vært i stor forandring siden 2014. Blokken var tidligere heleid av Oslo kommune og ble som en del av Tøyenløftet besluttet solgt ut som selveierleiligheter. Styret består av private seksjonseiere som selv er beboere i blokken og har et veldig godt samarbeid. Det er gjort en rekke tiltak som har bedre bomiljøet vesentlig. Her er noen av sakene som har vært og fortsatt er sentrale i det videre løftet i blokken.

Et trygt bomiljø

Beboere i Hagegata 31 skal føle seg trygge og trives i eget hjem. Brannsikring av blokken og fornyelse av inngangsdørene til alle enheter står sentralt på agendaen. Våren 2017 ble alle inngangsdørene byttet ut med moderne, brannsikre og støydempende dører av kvalitet. Styret har inngått samarbeid med Norsk Brannvern og vil jobbe videre for heldetektering av blokken. I 2017 fikk styret montert overvåkningskamera i fellesarealer for å motvirke kriminalitet, unødig forsøpling og sikre beboere sin sikkerhet. Dette tiltaket har vært svært vellykket og sammen med andre tiltak bidratt til trygge omgivelser for beboerne.

Modernisering

Blokkens konstruksjon er av betong, står støpt på fjell og har dermed et veldig godt potensial for modernisering. Fasaden med balkonger ble rehabilitert i 2014 og kjelleren ble pusset opp i 2015 med nye boder til alle beboere. Som en del av moderniseringen har styret startet med fornyelse av inngangsdører og jobber videre med å renovere alle fellesarealer. Neste steg i prosessen er å rehabilitere gulv, vegger og tak med energieffektiv belysning, samt velge langsiktige løsninger med renhold, trender og holdbarhet i tankene.

Sunn økonomi

Siden 2015 har styret i Hagegata 31 evaluert, reforhandlet og konkurranseutsatt flere av driftsavtalene som foreligger. Resultatet av dette er en sunnere økonomi og en langt høyere kvalitet på alle tjenester, deriblant vaktmestertjenester, renhold, vektertjenester m.m. Styret jobber videre med en rekke tiltak for å sikre en enda sunnere økonomi i årene fremover.

Fiber

Den tradisjonelle bruken av TV har endret seg og internett benyttes i økende grad til strømmetjenester, spill og underholdning i hjemmet. Sameiet valgte i 2017 å gå bort fra analog-TV fra GET og inngikk en gunstig avtale med Lynet om fiber. Denne avtalen sikrer Hagegata 31 internettsignaler av de høyeste hastighetene som er tilgjengelig på privatmarkedet. Beboere kan som tillegg bestille TV-pakker fra eksempelvis RiksTV, Viasat og SnapTV som sender sine signaler via fibernettet.

Tilstede på Facebook

Styret har opprettet en egen facebook side for Boligsameiet Hagegata 31. Facebook-gruppen er forbehold beboere og selveiere i sameiet.

Facebook-gruppen er opprettet slik at alle i tilknytning til blokken kan stille spørsmål, dele ideer og bidra til et god bomiljø i Hagegata 31.

Trykk her for å bli med i Facebook-gruppen

Ny internettside

Styret har utviklet en ny internettside for boligsameiet i tillegg å være tilstede på Facebook. Hensikten med internettsiden er å gjøre nyttig informasjon lett tilgjengelig for beboere og selveiere i Hagegata 31. I korte trekk er internettsiden kilden til informasjon for den enkelte beboer, som eksempelvis vedtekter, husordensregler, forsikring og fordelsavtaler.

Tøyen

Sted

6

Etasjer

60

Enheter

49

Selveiere