Månedlige styremøter

Styret gjennomfører faste styremøter en gang i måneden og behandler saker fortløpende. Vi er tilgjengelig for spørsmål og tar gjerne imot gode forslag eller ideer til forbedring i sameiet vårt.

kontakt styret på e-post
eller fyll ut webskjema
Klikk her for webskjema

Kristoffer Merker

Styreleder

Henrik W. Gravdal

Styremedlem

Inger Sophie Finch

Styremedlem

Gina Andresen

Varamedlem

Ole-Halvor Flatland

Varamedlem