Praktisk info

 • INTERNETT (Fiber)

  Boligsameiet Hagegata 31 har inngått en svært gunstig avtale med leverandøren Lynet AS om lynrask Internett.

  Vi har valgt en leverandør som tilbyr Fiber-internett, noe som er nyere teknologi enn tradisjonell Kabel-internett. Styret har sørget for at leverandøren har installert et Fiber-anlegg i blokken av høy kvalitet som sameiet nå eier.

  Hastigheten på internettet er på 1.000 mb nedlastingshastighet og 1.000 mb opplastingshastighet. Dette kan sammenlignes med hastigheter som 30 mb, 50 mb og 70 mb som eksempelvis GET tilbyr. Vi har allikevel fremforhandlet en avtale som har langt billigere. Avtalen er felles for hele sameiet og belastes den enkelte enhet via felleskostnadene.

  Avtalen løper over 4 år, noe som betyr at vi er låst til nåværende leverandør i denne perioden. Etter endt avtaleperiode eier sameiet Fiber-anlegget og kan i prinsippet gjennomføre en ny konkurranse mellom leverandører. Etter endt avtaleperiode er det svært viktig at sameiet eier anlegget selv, nettopp for å kunne velge hvilken som helst leverandør.

  Den enkelte enhet får internett tilgjengelig via en hvit Fiber-boks som er montert av leverandøren. Den enkelte beboere står selv ansvarlig for å anskaffe utstyr som er nødvendig for å benytte seg av internettet. Styret anbefaler at den enkelte enhetseier anskaffer en trådløs router for å fordele internettet i leiligheten.

  Beboere i Hagegata 31 kan nyte en hastighet som er på det høyeste nivået sameier eller borettslag kan oppleve.

 • SØPPEL

  Det er ikke lov å kaste søppel, spytte eller urinere i fellesarealene i Hagegata 31.

  All søppel skal legges forsvarlig i søppelposer og kastes i søppelcontainerne som står utenfor bygget.

  Styret ønsker å påpeke at alle søppelposer må kastes inn i søppelcontainerne og ikke legges på utsiden.

  All papp som plasseres i egne pappcontainere på utsiden av bygget må presse sammen bokser, esker og annet som tar unødig mye plass. Ta hensyn til at det bor mange i blokken som har behov for å kaste søppel.

  Overvåkningskamera filmer søppelcontainere og styret kontakter de som ikke følger regelverket.

 • MARKISER OG ANNEN SOLSKJERMING

  Styret har inngått rammeavtale med Kjells Markiser AS om 40% på all innvendig og utvendig solskjerming til beboerne i Hagegata 31.

  Dersom en av enhetene i Hagegata 31 ønsker å investere i utvendig markiser må styret kontaktes og det må velges en type samt farge som er besluttet av styret. Hensikten er å ha en enhetlig utseende på fasaden når ulike enheter installerer markiser.

  Nettsiden til leverandøren: www.kjellsmarkiser.no

 • OPPKJØRSEL

  Biler skal ikke stå parkert i oppkjørselen til Hagegata 31.

  Oppkjørselen er kun tiltenkt for av- og pålessing.

  Biler kan ikke stå i oppkjørselen i mer enn 15 minutter av gangen.

 • SYKKELPARKERING

  Det er ikke lov å parkere sykkel i sameiets fellesarealer.

  Beboere må parkere sine sykler i sin egen bod tilhørende kjellerboden.

  Styret har tatt beboere sitt ønske om egen sykkelparkering til etterretning og arbeider med å finne en bedre løsning.

 • HEIS

  Dersom beboere opplever problemer med heisen bør sameiets vaktmester kontaktes umiddelbart.

  Vaktmesterselskapet til Hagegata 31 er Sajer Service.

  Vaktmester kan kontaktes på e-postadressen post@sajerservice.no eller per telefon 93 91 93 93.

  Vaktmester vil bistå med feilsøking og kontakte heisleverandør etter behov.

 • NØKLER

  Nøkler til hovedinngangsdøren og kjellerbod kan bestilles av styret.

  Prisen for bestilling av nye nøkler er 500 kr per stk.

  Nøkkel til hovedinngangen og kjellerbod kan bestilles ved å sende forespørsel til styret@hagegata31.no.

  Den enkelte beboer har ansvar for nøklene som benyttes i balkongdør. Dersom enheten mangler nøkler til balkongdøren kan beboere selv kontakte Trioving for å få nytt sylinder til balkongdøren. Enhetseiere må selv bekoste denne anskaffelsen og kostnad for evt montering.

 • UTLEIE

  Alle nye leietakere må godkjennes av styret.

  Seksjonseiere må søke om godkjenning minimum 14 dager før nye leietakere skal flytte inn.

  Søknader kan sendes til styret@hagegata31.no med fornavn, etternavn, mobiltelefonnummer og e-postadresse til leietaker(e).

  Styret belaster seksjonseiere 1.000 kr for hver gang det skiftes en leietaker.

  Seksjonseiere må opplyse alle sine leietakere om gjeldende husordensregler og sørge for at disse blir fulgt. Seksjonseiere står ansvarlig for eventuelle brudd på husordensreglene og det kan få store konsekvenser dersom leietakere gjør gjentatte brudd på husordensreglene.

 • POSTKASSEMERKING

  Seksjonseiere står selv ansvarlig for å bestille postkasseskilt.

  Alle beboere kan bestille postkasseskilt gratis via http://flyttehjelpen.posten.no når det meldes flytting.

  Kontakt ellers Posten for å bestille postkasseskilt.

 • OPPUSSING

  Hagegata 31 gjennomgår en modernisering som innebærer mye oppussing av leiligheter.

  Styret ønsker å minne alle om at oppussing kan skape støy og være sjenerende for naboer.

  Vedtektene sier at det ikke skal benyttes maskiner eller slagverktøy som skaper støy etter kl 19 på hverdager.